Wednesday, 27 June 2012

Northumbria University Polish Language Research

Below is an advertisement by colleagues at Northumbria University looking for participants to take part in a language study. Please do feel free to contact them for more details or to take part.  Best Wishes, Rachel
"The Department of Humanities at Northumbria University is conducting a study comparing the linguistic performance of native and non-native speakers of English. We are interested in recruiting Polish volunteers to participate in the study. The study consists of six short multiple-choice tasks and takes about an hour and a half. Volunteers will receive a £15 love2shop voucher (redeemable at thousands of retail outlets) as compensation for their time. If you would like to participate, please call 07733085095 or e-mail cogling@unn.ac.uk.

The purpose of this study is to explore individual differences in native and non-native speakers’ knowledge of English, and whether these differences are related to their language experience and abilities. The results will be analysed to find out which areas of language are most difficult for different speakers. As we are interested in looking at a varied sample of the population, we are recruiting people from all walks of life. You will be given three language tasks: “sentences and pictures” (where you will be asked to choose the picture that goes with a particular sentence), “familiar phrases” (where you will be given sets of phrases and asked to choose the one that is most familiar to you), and a multiple choice vocabulary test.  You will also be asked to complete a spatial reasoning task, an author questionnaire (where you will be asked to identify familiar authors), a language learning task (where you have to try to work out how to say simple phrases in a foreign language), and a short questionnaire about yourself. Your participation in the study is entirely voluntary and you can withdraw at any time if you don’t want to continue. Your taking part in this research will be kept confidential, as you will be allocated a participant code that will be used to identify any data that you provide. You will also be making a valuable contribution to scientific research on how people learn language.

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Northumbria serdecznie zaprasza Polaków do wzięcia udziału w badaniach mających na celu porównanie zdolności językowych między obcokrajowcami i native speakerami. Ochotnicy bedą mieli za zadanie uzupełnienie sześciu testów wielokrotnego wyboru. Łączny czas trwania badania to około półtorej godziny. Chętni do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu zostaną nagrodzeni bonami na zakupy love2shop o wartości 15£ do wykorzystania w tysiącach sklepów na terenie Anglii.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 07733085095 lub adresem email: cogling@unn.ac.uk.

Projekt będzie miał na celu zbadanie indywidualnych różnic w poziomie znajomości języka angielskiego pomiędzy obcokrajowcami i rodowitymi obywatelami Wielkiej Brytanii. Dzięki tym badaniom będziemy chcieli udowodnić, czy te różnice wynikają z nabytych osobistych doświadczeń w używaniu języka i własnych zdolności.

Rezultaty badań zostaną poddane analizie, aby ustalić,które aspekty języka wydają się najtrudniejsze do przyswojenia dla danej grupy językowej. Jesteśmy dlatego zainteresowani pozyskaniem osób z różnych środowisk i o różnym stopniu znajomości języka angielskiego. W trakcie testu kandydatom zostaną przedstawione trzy różne „problemowe'' kategorie językowe do rozwiązania. Będą to: „zdania i obrazki'', w którym uczestnicy będą mieli za zadanie dopasować zdania do kontekstu znaczeniowego obrazków. W części „znajome zdania i powiedzenia'' ochotnicy zostaną poroszeni o wskazanie najbardziej„swojskiej'' i najlepiej kojarzonej przez nich formy językowej. Kolejne części zadania to ocena znajomości słownictwa na podstawie testu wielokrotnego wyboru oraz uzupełnianie luk w tekście najbardziej odpowiednim słownictwem. Na sam koniec poprosimy Was o rozwiązanie zadania „kwestionariusz autorski'', gdzie poprosimy Was o skojarzenie znanych nazwisk oraz zadanie dotyczące przyswajania języka, w którym uczestnicy zastanowią się nad poprawnością wymowy prostych fraz językowych. Po skończonym teście zachęcimy Was do wypełnienia krótkiego kwestionariusza osobowego.

Wasze uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne –w każdej chwili będziecie mogli zrezygnować z wypełniania testu, jeśli uznacie,że sprawi Wam trudności.

Uczestnictwo w w/w projekcie pozostanie anonimowe -każdemu z uczestników zostanie przydzielony indywidualny kod służący identyfikacji dostarczonych przez niego danych. Mam nadzieję, że nasi ochotnicy będą mieli swój pozytywny wkład do badań naukowych nad metodami uczenia sięjęzyka.

Tłumaczenie: Arek Alberciak"

2 comments:

  1. Your article about Polish language is really informative. Thanks for sharing your idea with us. I have comprehensive knowledge about Polish language , culture and we are making a plan to teach Polish language for our students so that they will have sufficient knowledge about their native language Polish .

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete