Saturday, 13 March 2010

Dzień Matki!

This year I am excited, as it's my first year being a mother on Mothering Sunday.

W tym roku jestem podekscytowana, bo to mój pierwszy rok jestem matką na Mothering Sunday!


I hear from Polish friends that in Poland you don't give cards on Mother's day, and you celebrate Dzień Matki on 26th May, not the fourth Sunday of Lent, as in the UK and Ireland.

Słyszę od polskich przyjaciół, że w Polska nie daje karty na Dzień Matki i Dzień Matki obchodzi się 26 maja, a nie w czwartą niedzielę Wielkiego jak w Wielkiej Brytanii i Irlandii.


Nevertheless I would like to wish all fellow mothers a very happy Mother's Day!

Jednak chciałabym życzyć wszystkim kolegom matki zadowolny Mother’s Day!


Thank you also to all those people reading my blog and emailing me to take part in my study. I am getting a good response, thanks to all your help!

Dziękuję bardzo do wszystkich osób, czytania mojego bloga i email. Dostaję dobre odpowiedzi, dziękuję wszystkim za pomoc!

(This is a photo of baby clothes hanging to dry in my yard. How my world has changed!)

(To jest zdjęcie odzieży dla dzieci na moim podwórku. Jak zmienił się mój świat!)

If you would like to take part in my research please go to this page:

http://polishfamiliesnewcastle.blogspot.com/p/take-part-in-this-study

Jeżeli Pan / Pani chce wziąć udział w moich badań, przejdź na stronę:

http://polishfamiliesnewcastle.blogspot.com/p/take-part-in-this-study

Or at the moment I have a posting on PolNews:

http://www.polnews.co.uk/forum/chcialabym-przeprowadzic-wywiad-z-polskimi-rodzicami-vt15092

Lub, w momencie przejdź na post:

http://www.polnews.co.uk/forum/chcialabym-przeprowadzic-wywiad-z-polskimi-rodzicami-vt15092

Wednesday, 10 March 2010

Research Findings - Polish Newcastle


Research Findings -
Polish Newcastle

Saturday 6th February 2010 (2.30pm-5pm)
Benwell
International phone cards on sale/ money exchange Western Union signs/ Immigration Legal Representation and English Language teaching advertised; nothing specifically 'Polish'.

Friday 12th February 2010 (2.30pm-4.30pm)
Walker, St Anthony's, St Peter's Basin and Walkergate
No specific references to Polish culture or presence.

Friday 19th February 2010 (2.30-4.30pm)
Wallsend
Passed woman on phone speaking in Polish.
Wallsend library has a sign 'mamy ksiazki po polsku' (We have books in Polish).

Saturday 27th February 2010 (2.30-5pm)
Byker
Polish betting slips advertised in the Betfred window.
A large shelf of Polish food in Morrisons supermarket.
A stack of 2B (Polish) magazine available in Byker library.
A shelf of Polish books in Byker library.

Friday 5th March 2010 (10am-1pm)
Newcastle City Centre
Polish books on the shelves of Newcastle City library
(including a good selection of children's books).
Gospoda Polish restaurant advertisement adjacent to library exit.
Princess Square Polish restaurant advertising and Gospoda Restaurant.
Groszek Polish shop on Clayton Street.
Newgate Centre Polish advertising and closed down Polish café and bakery.
Malgosia Polish shop in the Newgate Centre.
Polish food shelves in Tesco, Eldon Square (as shown in photo).

To see more photos about identity here in Newcastle, please visit my photostream:
http://www.flickr.com/photos/identityinnewcastle

Or join the Polish Newcastle group at:
http://www.flickr.com/groups/polishnewcastle