Tuesday, 29 June 2010

British Children’s Television Programme Explores Polish Family Cuisine


Yesterday, Monday June 28th 2010, on the CBeebies channel an episode of the educational children’s programme ‘Same Smile’ took a trip to a Polish shop in Glasgow and then home to make dumplings with the Polish mum!

Brytyjski telewizyjny program dla dzieci o tradycyjnej polskiej kuchni.

You’ll be able to watch this episode of Same Smile (available for ten days from now) entitled ‘My favourite food’ by downloading it on BBC iPlayer. Here’s the link:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/cbeebies/episode/b00srhh5/Same_Smile_My_Favourite_Food/k

(Photo above: 'Polish Taste' -a Polish shop and delicatessen in Glasgow)

Interviewing Polish Families in North East England


Cześć friends!

My interviews with Polish families in the North East are well underway.

Here are some of the questions I’m asking:

Moje rozmowy z polskich rodzin


Do you speak Polish at home? Do you cook Polish food? Do you watch Polish TV or listen to Polish radio? Do you run a Polish car? Do you have Polish furniture? What about your children- do they have Polish toys? Watch Polish films? How do you feel about this?


Czy Pan/ Pani mowi języka polskiego w domu? Czy Pan/Pani gotuje polskie jedzenie? Czy Pan/ Pani ogląda polskiej TV lub słucha polskiego radia? Czy Pan/ Pani ma polskich mebli? Czy Pan / Pani jeździ polskim samochodem? Co z dziećmi, czy mają polski zabawki? Oglądają polskich filmów? Jak Pan/ Pani się czuje na ten temat?


What’s it like being a mother / father in Britain compared to back in Poland? If money were no object would you do things the same way? Where would you live and why? Would you run your household differently?


Jak to jest być matką / ojcem w Wielkiej Brytanii w porównaniu do Polski?


Do you socialise with other Polish families? With British families? With families from other nationalities? Do you attend local playgroups/ schools? Sure start centres? How do you find the facilities for parents in the North East?

Czy Pan/Pani zna innymi polskich rodzin w UK? Czy Pan/ Pani udział lokalnych grup, na przykład centrum Sure Start, przedszkoli, szkół?

Jakiego rodzaju usług dla polskich rodziców tutaj w północno-wschodniej Anglii?

Why did you decide to live in the North East of England? How do you feel about living here now?


Dlaczego zdecydowali się żyć w północno-wschodniej Anglii? Jak Pan/ Pani się czuje o życiu tutaj, teraz?


What identities do you feel you have? Polish? British? English?European? Geordie? For example – And what about your children, how do they see themselves? And how do you feel about this?


Czy Pan/ Pani widzi siebie jako ‘polski’, ‘brytyjski’, ‘angielski’, ‘europejski’, ‘Geordie’, na przykład? A co z dziećmi, jak widzą siebie?

I’ve met some lovely families here, and I’m so grateful to everyone who’s taking part/ taken part in this research so far. Jestem bardzo wdzięczna.
It’s a real pleasure to talk with you, and to have the opportunity to learn about your lives, what brought you and your family to the North East and your ambitions for the future.
I’m finding your accounts of life in Newcastle / The North East very inspirational, and the descriptions of your hometowns back in Poland are having an influence on my holiday plans…! Moje rozmowy z polskich rodzin wpływ na moje plany na wakacje ...! ;-)

If you'd like to take part in my research please read this page:Wednesday, 9 June 2010

Polish-English Children's Book

‘Little Monkey was playing high up in the treetops.’

‘Mała Małpka bawila się wysoko w koranach drzew.’


I thought I’d let you know about this beautiful Polish/English children’s book I bought to read to my baby.

Myślałam, że poinformuję o tej pięknej Polskiej / Angielskiej książki dla dzieci.

It’s called Little Monkey’s One Safe Place (Bezpieczne miejsce Małej Małpki) and it’s written in Polish and English (w języku polskim i angielskim).

The author is Richard Edwards and the illustrations are by Susan Winter.

Książka napisana przez Richard Edwards i ilustracje są przez Susan Winter.

Here’s a link to the book on Amazon:
http://www.amazon.co.uk/Little-Monkeys-Language-Polish-English/dp/184507856X#noop

My little monkey loves it! Moja mała małpka kocha tego!


[ Reminder! Tomorrow (Thurs 10th June)- The Made in Poland Festival is at The Side Cinema for a screening of Rabbit a la Berlin (12), dir. Bartosz Konopka (2009), tickets are £4 and doors open at 7.30pm. http://madeinpolandfestival.co.uk/mip10-10june.html ]